Kurser og viden 

Psykologisk og        børnepsykiatrisk
rådgivning og traumebehandling 


Vi tilbyder traumespecialiseret faglig opkvalificering og assistance til alle faggrupper, kommuner og institutioner.

Kurser

Hel- og halvdagskurser. 


Rådgivning

Rådgivning af institutioner,  organisationer og ledere.

Opkvalificering

Opkvalificering af fagpersonale så de kan varetage øget eller ændret behov.

Konsulentfunktion

Center for traumer har mulighed for at yde konsulentfunktion vedr traumer, traumereaktioner, traumevurdering og organisering af målrettet og effektiv hjælp

Supervision


Hjælp til specielt komplekse sager. 


Center for traumer kan henvise til behandling i vores klinikker på Frederiksberg, i Roskilde og i Hørsholm.

Behandling

Traumebehandling hos 
Psykologisk klinik v. Damaris Hansen, specialpsykolog.

Behandling

Traumebehandling hos 
Specialpsykologpraksis
Tinna Wisborg Bach

Behandling

Traumebehandling Børne- og Ungepsykiatrisk terapiklinik  Well Minded