Aktuelt: Flygtninge fra Ukraine

Flygtninge fra Ukraine adskiller sig på mange måder fra andre flygtninge, der tidligere er modtaget i Danmark, da de ikke skal igennem asylsystemet, men direkte i skole og i job.

Den initiale screening, hjælp og støtte samt efterfølgende opfølgning og behandling af traumereaktioner kommer i første omgang til at foregå i kommunerne og i det primære sundhedsvæsen, og ikke som hidtil i asylcentrene. Kommuner, sundhedspleje, PPR, skoler, institutioner og praktiserende læger står dermed overfor en hidtil ukendt udfordring både i forhold til rette faglige indsats på rette tid, samarbejde og organisering.

 

Tilbud til fagpersonale – Rette faglige indsats på rette tid. :

Center for traumer tilbyder specialiseret viden og skræddersyede kurser til forskellige faggrupper, med henblik på at støtte kommuner og andre samarbejdspartnere i at tilbyde relevant og målrettet hjælp. Vi tilbyder korte intensive kurser med fokus på viden og praktiske redskaber.

 

Tilbud til ledere og koordinatorer – organisering og samarbejde:

Når der modtages mange flygtninge i løbet af kort tid, kræver det, at de enkelte eksisterende ressourcer i systemet hverken yder for meget eller for lidt. Det kræver effektiv koordinering mellem sundhedspleje, skole , PPR, socialrådgivere mv. Vi rådgiver vedr. koordinering af modtagelse, støtte og behandling mellem de forskellige instanser på baggrund af bred erfaring med modtagelse, screening og behandling af flygtninge.