Kurser

 Vi tilbyder kurser målrettede forskellige faggrupper og/eller kommunale chefer og ledere.  Vi tilbyder mange forskellige kurser, både målrettet praktisk intervention, nyeste viden, behov for samarbejde og forebyggelse.


Eksempel:
Traumekursus,  Ukrainske flygtninge.
4 timer, målrettet faggrupper , som modtager ukrainske flygtninge i kommunen:
 
Generelt om traumer og traumereaktioner.
- Hvad ved vi om traumer? 
- Erfaringer fra tidligere
- Er der noget specielt ved flygtninge fra Ukraine?

Normale traume- og tilpasningsreaktioner. 
- Hvordan ser det ud hos børn, unge og voksne? 
- Er det normalt? Skal det ses an? Hvor længe går der før man skal gribe ind?  

Traumereaktioner, der kræver særlig indsats:
- Hvilke traumereaktioner  kræver særlig indsats?  
- Hvordan screener man ? 
- Hvornår er der behov for behandling? 
- Hvilken intervention eller behandling skal man tilbyde?
- Forebyggelse af udvikling af behandlingskrævede traumereaktion.   

Diskussion:
- Den gode modtagesamtale.
- Hvordan kan man arbejde sammen om at hjælpe i en kommune?


Praktisk om kurserne:

Kurserne varer 4 timer alt efter behov og varetages af Tinna Wisborg Bach, Damaris Hansen og Nanna Katrine Bork.
Vi kommer gerne ud til jer, i jeres lokaler.

Pris
:
Halvdagskursus: Fra 1500kr pr deltager.  Dog minimum betaling for 20 deltagere.
 Vi anbefaler: 
Efterfølgende 2 timers workshop. Fra 900kr pr deltager.


Specifikke temaer i efterfølgende workshop
 - Den gode modtagesamtale i kommunen.
- Hvordan kan man arbejde sammen om at hjælpe i en kommune?
- Hvordan kan man som lærer, pædagog eller socialrådgiver hjælpe?
- Psykologer og PPR i kommunen: Specielt om screening og behandling af psykotraumer.
- Læger og sundhedsplejersker: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad kan vi gøre for at hjælpe? Hvem skal tilbydes ekstra hjælp?