Damaris Hansen

Er uddannet psykolog og uddannet  specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Derudover er Damaris specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Hun har været ansat i PPR, i børne- og ungerådgivningen og i mange år børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover har Damaris arbejdet med børn og unge med epilepsi og med flygtningefamilier. Damaris har erfaring i med komplekse sager i kommunalt regi. Damaris er i dag privatpraktiserende specialpsykolog på fuld tid. 


Nanna Katrine Bork

Er uddannet børne- og ungepsykiater. Nanna er kursusleder og underviser på traumekurset på speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.
Hun ejer Speciallægeklinikken Well Minded - terapiklinik for børn og unge, og har arbejdet med flygtningefamilier, samt med traumediagnostik og behandling og akutte kriser hos børn og unge og voksne.
Nanna Bork har bred erfaring i undervisning, opkvalificering og rådgivning og organisation.

Tinna Wisborg Bach

Er uddannet cand.psych., aut. og er derudover uddannet specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Tinna er også specialist og supervisor i psykoterapi. Hun har i mange år været ansat i børne-og ungdomspsykiatrien og i de senere år som koordinator ledende psykolog i en stor hjælpeorganisation, hvor målgruppen var flygtninge. Tinna har bred erfaring med flere forskellige terapiretninger herunder traumeterapi og med organisation. Tinna er i dag privatpraktiserende specialpsykolog på fuld tid.

 Om Center for traumer

Center for traumer er en privat kursusvirksomhed, der er opstået på baggrund af brændende interesse for traumereaktioner og traumebehandling.  Vi har et et drivende ønske om at være med til at udbrede bedre traumebehandling - også til børn og unge.   Center for traumer tilbyder kurser og opkvalificering af  professionelle og indsamler viden og erfaringer. Center for traumer kan i et vist omfang henvise specielle kliniske behandlingssager til vores klinikker på Frederiksberg, i Roskilde og i Hørsholm.  Vi har alle arbejdet med traumebehandling af danske og udenlandske familier og har bred erfaring med voksne og børn, der kommer fra uro- og krigszoner.